Produkti, kas kalpo iedzīvotāju veselības vajadzībām. Pēc PVO domām, šiem produktiem vajadzētu būt pieejamiem “vienmēr, atbilstošā daudzumā, piemērotās zāļu formās, nodrošinot kvalitatīvu un atbilstošu informāciju un par cenu, ko indivīds un sabiedrība var atļauties”.